Poznaj naszą Szkołę!

Salezjański Zespół Szkół Publicznych im. św. Dominika Savio rozpoczął swoją działalność w 1997 r. W skład zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące.

Jesteśmy jedną z kilku tysięcy szkół prowadzonych przez Zgromadzenie Salezjańskie w Europie i na całym świecie.  Preferujemy wychowanie młodzieży w duchu ewangelicznych wartości. Stawiamy sobie za cel wychowanie młodego człowieka na uczciwego obywatela i dobrego chrześcijanina. Wychowanie to opiera się na systemie uprzedzającym, którego twórcą był św. Jan Bosko. Jest to pedagogika dobroci w myśl jego słów: „Wychowanie młodzieży jest sprawą serca”, dlatego kładziemy duży nacisk na:

  • wytworzenie przyjaznego klimatu wychowawczego

  • rzetelne i profesjonalne, ale jednocześnie wymagające nauczanie.

Nauka w szkole jest całkowicie bezpłatna.

Szkoła jest dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia, funkcjonalna i wyposażona w nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć wychowawczo-edukacyjnych.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych i życzliwych nauczycieli.

Posiadamy dobrze wyposażone gabinety i sale lekcyjne oraz obiekty sportowe.

Proponujemy naukę różnorodnych języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański, j. rosyjski i j. łaciński z kulturą antyczną.

W Liceum Ogólnokształcącym prowadzimy klasy o profilu humanistycznym, biologiczno-chemicznym z poszerzonym nauczaniem j. angielskiego, matematyczno-fizyczno-informatycznym oraz turystyczno-lingwistycznym.

Szkoła od lat współpracuje z uczelniami wyższymi, do których należą: Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Katolicki Uniwersytet Lubelski i inne.

Organizujemy różnorodne i rozwijające zajęcia pozalekcyjne.

Oferujemy ciekawe propozycje rekreacyjne na dni wolne od zajęć.

Zapraszamy na wirtualne zwiedzanie