Szkoła Podstawowa

ZASADY REKRUTACJI do kl.1 SALEZJAŃSKIEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ZABRZU

  1. Kandydata do kl.1 Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej należy zgłosić w sekretariacie szkoły do 12 czerwca 2019 r.

  2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem prowadzona będzie przy składaniu dokumentów . Obecność rodziców (lub prawnych opiekunów) z dzieckiem jest obowiązkowa.

  3. Kandydat do kl.1 szkoły podstawowej będzie przyjęty na podstawie złożonych dokumentów i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

  4. O pierwszeństwie przyjęcia do szkoły decydować będzie m.in. kolejność zgłoszenia kandydata, złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz obecność na rozmowie kwalifikacyjnej.

  5. Lista przyjętych kandydatów do kl.1 Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej podana zostanie do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w szkole 19 czerwca 2019 roku.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie (druk do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej)

  • Informacja z przedszkola o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej

  • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane)

  • Kopia aktu urodzenia

  • Oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej)

UWAGA!

Kandydatów do kl. 1

Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej

zapraszamy na spotkanie integracyjne

 6 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00

W tym dniu można będzie odebrać druki potrzebne do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Dokumenty do pobrania:

Podanie: pobierz dokument
Oświadczenie o ochronie danych osobowych: pobierz dokument

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

pobierz dokument  
Wzór teczki osobowej kandydata: pobierz dokument

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia wygody w korzystaniu z serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.