Szkoła Podstawowa

ZASADY REKRUTACJI do kl.1

SALEZJAŃSKIEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ZABRZU

 1. Kandydata do kl.1 Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej należy zgłosić w sekretariacie szkoły do 17 kwietnia 2020 r.

 1. Rodzice z dziećmi będą zapraszani telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną od 20 kwietnia 2020 r. do 12 maja 2020 r. Obecność rodziców (lub prawnych opiekunów) z dzieckiem jest obowiązkowa.

 1. Kandydat do kl.1 szkoły podstawowej będzie przyjęty na podstawie złożonych dokumentów i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 2. O pierwszeństwie przyjęcia do szkoły decydować będzie m.in. kolejność zgłoszenia kandydata, złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz obecność na rozmowie kwalifikacyjnej.

 3. Lista przyjętych kandydatów do kl.1 Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej podana zostanie do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w szkole 18 maja 2020 roku.

 4. Do 25 maja 2020 r. do 14.30 rodzice zakwalifikowanych dzieci potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły i uzupełniają w sekretariacie braki w złożonych wcześniej dokumentach.

 5. 24 czerwca 2020 r. o godz.18.00 odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców uczniów klasy 1 szkoły podstawowej.

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie (druk do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej).

 • Informacja z przedszkola o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane).

 • Kopia aktu urodzenia.

 • Oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej).

 

UWAGA!

Kandydatów do kl. 1

Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej

zapraszamy na dzień otwarty

19 marca 2020 r. o godz.17.00 - 19.00

Godz. 17.30 –spotkanie informacyjne

dla rodziców kandydatów do kl.1 SP – s.7

W tym dniu można będzie odebrać druki potrzebne do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin: pobierz dokument
Podanie: pobierz dokument
Karta informacyjna: pobierz dokument
Oświadczenie o ochronie danych osobowych: pobierz dokument

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

pobierz dokument  
Wzór teczki osobowej kandydata: pobierz dokument

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia wygody w korzystaniu z serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.