Szkoła Podstawowa

ZASADY REKRUTACJI do kl.1
SALEZJAŃSKIEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w ZABRZU

  1. Kandydata do kl.1 Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej należy zgłosić w sekretariacie szkoły do 15 czerwca 2018 r.

  2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami prowadzona będzie 19 czerwca 2018 r. od godz.16.

  1. Kandydat do kl.1 szkoły podstawowej będzie przyjęty na podstawie złożonych dokumentów i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

  2. O pierwszeństwie przyjęcia do szkoły decydować będzie m.in. kolejność zgłoszenia kandydata, złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz obecność na rozmowie kwalifikacyjnej.

  3. Lista przyjętych kandydatów do kl.1 Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej podana zostanie do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w szkole 27 czerwca 2018 roku.

 

Wymagane dokumenty:

  • Podanie (druk do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej)

  • Informacja z przedszkola o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej

  • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane)

  • Kopia aktu urodzenia

  • Oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej)

UWAGA!

Kandydatów do kl. 1

Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej

zapraszamy na spotkanie integracyjne

14 kwietnia 2018 r. o godz.10.00

W tym dniu można będzie odebrać druki potrzebne do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Dokumenty do pobrania:

Podanie: pobierz dokument
Oświadczenie o ochronie danych osobowych: pobierz dokument
Wzór teczki osobowej kandydata: pobierz dokument