Rekrutacja do Liceum

Na rok szkolny 2018/2019 planowana jest rekrutacja do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Zabrzu.

 

nauka w szkole jest bezpłatna

Dzień Otwarty

14 kwietnia 2018 r. godz. 9.00 – 13.00

 

Klasy pierwsze zróżnicowane są pod względem językowym.

Wiodący język obcy nowożytny (j. angielski lub j. niemiecki), który jest kontynuacją nauki po gimnazjum prowadzony jest programem rozszerzonym. Aby zwiększyć efektywność nauczania języka obcego nowożytnego będą tworzone również grupy językowe pod względem zaawansowania. Drugi język obcy nauczany jest programem podstawowym (2 godz. tyg.).

  • Uczeń może wybrać jeden z proponowanych: j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. francuski, j. hiszpański, j. rosyjski
  • Uczeń wybiera przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym od kl. I - (j. polski, matematyka ) w dniu rekrutacji do naszej szkoły. Wyboru przedmiotów z grupy: historia, geografia, biologia, chemia, informatyka, fizyka oraz wos (realizowanych w zakresie rozszerzonym od kl. II) dokonuje uczeń w drugim półroczu klasy pierwszej.
  • Istnieje możliwość wyboru przedmiotów dodatkowych i uzupełniających - (Łacina i kultura antyczna, ekonomia w praktyce, filozofia, psychologia, zajęcia artystyczne, biologia w praktyce i inne).

Grupy przedmiotów rozszerzonych, dodatkowych i uzupełniających zostaną utworzone jeżeli będzie więcej niż 15 osób zainteresowanych (dotyczy to również języków obcych).

Przyjęty system kształcenia gwarantuje uczniom znaczne wykroczenie poza podstawę programową z wybranych dziedzin nauki.

Regulamin rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego

Terminy składania dokumentów przez kandydatów do Liceum 

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie - statut szkolny: pobierz dokument
Podanie do liceum: pobierz dokument
Karta informacyjna o kandydacie: pobierz dokument
Oświadczenie o ochronie danych osobowych: pobierz dokument
Oświadczenie - wychowanie do życia w rodzinie: pobierz dokument
Deklaracja wyboru rozszerzeń: pobierz dokument
Wzór teczki osobowej kandydata do liceum: pobierz dokument

Regulamin rekrutacji:

pobierz dokument

 

Aktualizacja danych, dnia: 21.02.2018 r. Kandydatów zainteresowanych rekrutacją zapraszamy do pobierania wyżej zamieszczonych formularzy.