Rekrutacja do Liceum 4-letniego

Oferta dla uczniów kl. VIII Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

Znamy już termin rekrutacji elektronicznej. Od 15 czerwca 2020 roku do 10 lipca 2020 roku.

Planowana jest rekrutacja do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Zabrzu.

 • Nauka w szkole jest bezpłatna.
 • Wiodący język angielski jest kontynuacją nauki po szkole podstawowej. Aby zwiększyć efektywność nauczania języka obcego grupy językowe tworzone będą z uwzględnieniem poziomu zaawansowania. 
 • Drugi język obcy nauczany jest programem podstawowym (2 godz. tyg.).
  Uczeń może wybrać jeden z zaproponowanych:
  j. niemiecki, j. włoski, j. francuski, j. hiszpański,
  j. rosyjski.

Grupy językowe zostaną utworzone, jeżeli będzie więcej niż 15 osób zainteresowanych.

Przyjęty system kształcenia gwarantuje uczniom znaczne wykroczenie poza podstawę programową z wybranych dziedzin nauki.


Klasa A - humanistyczna

Kandydat, składając podanie do szkoły, wybiera jeden z następujących wariantów:

A1

 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
  j. polski, historia, j. angielski (kontynuacja)
 • drugi język obcy do wyboru:
  j. niemiecki (kontynuacja), j. włoski (kontynuacja)
  j. francuski (od podstaw), j. hiszpański (od podstaw),
  j. rosyjski (od podstaw);

A2

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
  j. polski, historia, wos;
 • wiodącym, pierwszym językiem obcym jest język angielski (kontynuacja nauki);
 • drugi język obcy do wyboru:
  j. niemiecki (kontynuacja), j. włoski (kontynuacja)
  j. francuski (od podstaw), j. hiszpański (od podstaw),
  j. rosyjski (od podstaw).

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych: filologia polska, filologie obce, dziennikarstwo, historia, prawo, politologia, psychologia, socjologia, kulturoznawstwo, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, edytorstwo, bibliotekoznawstwo, intermedia.


Klasa B biol-chem-ang / mat-fiz-ang / mat-fiz-inf

Kandydat, składając podanie do szkoły, wybiera jeden z następujących wariantów:

B1 - biol-chem-ang

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, j. angielski (kontynuacja)

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: medycyna, biologia, chemia, chemia medyczna, analityka chemiczna, biochemia, biotechnologia, farmacja, weterynaria, inżynieria biomedyczna.

B2 - mat-fiz-ang

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, j. angielski (kontynuacja)

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi (fizyka, fizyka medyczna, biofizyka, biomechanika) oraz wszelkiego rodzaju studiów na uczelniach technicznych i ekonomicznych.

B3 - mat-fiz-inf

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka;
wiodącym, pierwszym językiem obcym jest język angielski (kontynuacja nauki);

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi (fizyka, fizyka medyczna, biofizyka, biomechanika) oraz wszelkiego rodzaju studiów na uczelniach technicznych i ekonomicznych.

We wszystkich wariantach należy wybrać drugi język obcy spośród:
j.niemiecki (kontynuacja), j. włoski (kontynuacja) j.francuski (od podstaw), j. hiszpański (od podstaw), j. rosyjski (od podstaw);


Klasa C - turystyczno-lingwistyczna

Kandydat, składając podanie do szkoły, wybiera jeden z następujących wariantów:

C1 - turystyczno-lingwistyczna (z wiodącym j. angielskim)

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, j. angielski, j. hiszpański lub j. włoski;

C2 - turystyczno-lingwistyczna (z wiodącym j. niemieckim)

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, j. niemiecki, j. hiszpański lub j. włoski;

W ramach programu przedmiotu rozszerzonego istnieje możliwość realizowania edukacji europejskiej, edukacji krajoznawczo-turystycznej.

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: turystyka, filologia angielska, europeistyka, lingwistyka stosowana, stosunki międzynarodowe, skandynawistyka, języki biznesowe, geografia, geologia, geodezja.

 


Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji pobierz dokument
Oświadczenie: pobierz dokument
Podanie do liceum: pobierz dokument
Karta informacyjna o kandydacie: pobierz dokument
Oświadczenie o ochronie danych osobowych: pobierz dokument
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku pobierz dokument  
Wzór strony tytułowej: pobierz dokument

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia wygody w korzystaniu z serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.