Rekrutacja do Liceum

Oferta dla uczniów kl. VIII Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

Dzień Otwarty

8 maja 2021 r. ONLINE

INDYWIDUALNY DZIEŃ OTWARTY

(zainteresowani kandydaci do kl.1 liceum umawiają się telefonicznie przez sekretariat szkoły na zwiedzanie, zapoznanie się z proponowaną bazą)

 

Planowana jest rekrutacja do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Zabrzu.

 • Nauka w szkole jest bezpłatna.

 • Wiodący język angielski jest kontynuacją nauki po szkole podstawowej. Aby zwiększyć efektywność nauczania języka obcego grupy językowe tworzone będą z uwzględnieniem poziomu zaawansowania.

 • Drugi język obcy nauczany jest programem podstawowym

Uczeń może wybrać jeden z zaproponowanych: j. niemiecki, j. włoski, j. francuski, j. hiszpański, j. rosyjski.

Grupy językowe zostaną utworzone, jeżeli będzie więcej niż 15 osób zainteresowanych.

Przyjęty system kształcenia gwarantuje uczniom znaczne wykroczenie poza podstawę programową z wybranych dziedzin nauki.


PROPONOWANE KLASY

Klasa A – humanistyczno-lingwistyczna

 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. polski, historia, j. angielski (kontynuacja)

 • wiodącym pierwszym językiem obcym jest język angielski (kontynuacja nauki);

 • drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki (kontynuacja lub od podstaw), j. włoski (kontynuacja lub od podstaw), j. francuski (od podstaw), j. hiszpański (od podstaw), j. rosyjski (od podstaw);

 

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach:

 • filologicznych: filologia polska, filologia angielska, germanistyka, iberystyka, lingwistyka praktyczna i copywriting,

 • humanistycznych: historia, historia sztuki, archeologia, filozofia, teologia, bibliotekoznawstwo, archiwistyka i zarządzanie informacją,

 • społecznych: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, psychologia, europeistyka,

 • prawniczych: prawo, prawo pracy i polityka zatrudnienia, prawo własności intelektualnej i nowych mediów,

 • pedagogicznych: pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, resocjalizacja, logopedia,

 • kulturoznawczych: kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury, etnologia i antropologia, komparystyka literacko-kulturowa.

 

 

Klasa B – prawniczo-ekonomiczna

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. angielski, historia, wos*/geografia*

 • wiodącym pierwszym językiem obcym jest język angielski (kontynuacja nauki);

 • drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki (kontynuacja lub od podstaw), j. włoski (kontynuacja lub od podstaw), j. francuski (od podstaw), j. hiszpański (od podstaw), j. rosyjski (od podstaw).

* przedmiot do wyboru

 

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach:

 • prawniczych: prawo, prawo finansowe i skarbowość, prawo pracy i polityka zatrudniania, prawo bezpieczeństwa wewnętrznego,

 • humanistycznych: historia, historia sztuki, archeologia, filozofia, teologia, religioznawstwo, archiwistyka i zarządzanie informacją,

 • społecznych: politologia, europeistyka, socjologia, psychologia, psychologia w biznesie,

 • ekonomicznych: ekonomia, gospodarka i administracja, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, rachunkowość i finanse, bankowość,

 • przyrodniczych: geografia, geologia, geodezja, kartografia, ochrona środowiska, geoinformacja,

 • turystycznych: krajoznawstwo i turystyka historyczna, turystyka i rekreacja, geoturystyka

 

Klasa C – biologiczno-chemiczna

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, j. angielski(kontynuacja);

 • wiodącym pierwszym językiem obcym jest język angielski (kontynuacja nauki);

 • drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki (kontynuacja lub od podstaw), j. włoski (kontynuacja lub od podstaw); j. francuski (od podstaw), j. hiszpański (od podstaw), j. rosyjski (od podstaw).

 

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach:

 • medycznych: medycyna, stomatologia, weterynaria, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo,

 • nauki o zdrowiu: farmacja, neurobiologia, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, genetyka,

 • nauki biologiczne i chemiczne: biologia, chemia, biologia medyczna, chemia medyczna,

 • inżynierii medycznej: inżynieria biomedyczna, techniki dentystyczne, analityka medyczna, genetyka i biologia eksperymentalna,

 • przyrodniczych biochemia, biotechnologia, mikrobiologia, ochrona środowiska,

 • pedagogicznych: biologia, chemia, wychowanie fizyczne, terapia zajęciowa.

 

Klasa D - matematyczno-przyrodnicza

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, chemia, biologia*/fizyka*;

 • wiodącym pierwszym językiem obcym jest język angielski (kontynuacja nauki);

 • drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki (kontynuacja lub od podstaw), j. włoski (kontynuacja lub od podstaw), j. francuski (od podstaw), j. hiszpański (od podstaw), j. rosyjski (od podstaw);

*przedmiot do wyboru

 

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach:

 • medycznych: medycyna, stomatologia, weterynaria, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo,

 • nauki o zdrowiu: farmacja, neurobiologia, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, genetyka,

 • nauki biologiczne, chemiczne i fizyczne: biologia, chemia, fizyka, biologia medyczna, chemia medyczna, fizyka medyczna, fizyka techniczna, diagnostyka molekularna, nanotechnologia i nanomateriały,

 • inżynierii medycznej: inżynieria biomedyczna, techniki dentystyczne, analityka medyczna, genetyka i biologia eksperymentalna,

 • inżynierskich: inżynieria mechatroniczna, inżynieria akustyczna, inżynieria obliczeniowa, automatyka i elektronika, budownictwo, energetyka, ekologiczne źródła energii,

 • przyrodniczych: biochemia, biotechnologia, mikrobiologia, ochrona środowiska.

 

Klasa E - politechniczna

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka;

 • wiodącym pierwszym językiem obcym jest język angielski (kontynuacja nauki);

 • drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki (kontynuacja lub od podstaw), j. włoski (kontynuacja lub od podstaw), j. francuski (od podstaw), j. hiszpański (od podstaw), j. rosyjski (od podstaw);

 

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach:

 • informatycznych: informatyka, informatyka stosowana, informatyka i systemy inteligentne, cyberbezpieczeństwo, informatyka techniczna, grafika komputerowa,

 • elektrotechnicznych: elektrotechnika, elektronika, automatyka i robotyka, mikroelektronika w technice i medycynie,

 • telekomunikacyjnych: elektronika i telekomunikacja, teleinformatyka, elektroniczne układy i techniki pomiarowe, elektroniczne przetwarzanie informacji,

 • inżynierskich: inżynieria mechatroniczna, inżynieria akustyczna, architektura, budownictwo, energetyka, automatyka i elektronika, ekologiczne źródła energii,

 • matematycznych: matematyka, matematyka stosowana, matematyka w finansach i ekonomii, matematyka w naukach informacyjnych, matematyka i statystyka,

 • fizycznych: fizyka, astronomia, fizyka medyczna, fizyka techniczna, biofizyka, geofizyka, astrofizyka, optometria, nanotechnologia i nanomateriały.

 

Klasa F- turystyczno-lingwistyczna

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, j.angielski, j. hiszpański */ j.włoski*

 *przedmiot do wyboru

 

Klasa TL to doskonały wybór dla osób kochających turystykę, podróże, piękno świata i natury oraz osób, które chcą spełnić swoje i innych marzenia o podróżach.

Dobra znajomość języków obcych oraz wiadomości z geografii świata i Polski jest także ważnym atutem podczas ubiegania się o pracę w wielu zawodach.

Nauka w klasie turystyczno-lingwistycznej kształtuje otwartość, komunikatywność, kreatywność, wysoki poziom kultury osobistej, zaradność i optymistyczne podejście do świata. Daje możliwość zdobycia odznak turystycznych.

Poza obowiązkowymi zajęciami oferujemy dodatkowo:

- wycieczki przedmiotowe, warsztaty przedmiotowe, warsztaty terenowe, wyjazdy zagraniczne, spotkania z ciekawymi podróżnikami, wyjazdy na wykłady na Uniwersytet Śląski, wycieczki organizowane przez Szkolne Koło Turystyczne.

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: turystyka, filologia angielska, europeistyka, lingwistyka stosowana, stosunki międzynarodowe, skandynawistyka, języki biznesowe, geografia, geologia, geodezja.

Turystyka jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się działów usług, a znajomość języków obcych daje większe możliwości nawiązania kontaktów i jest świetną alternatywą umożliwiającą uzyskanie pracy.
 


 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji pobierz dokument
Oświadczenie: pobierz dokument
Podanie do liceum: pobierz dokument
Karta informacyjna o kandydacie: pobierz dokument
Oświadczenie o ochronie danych osobowych: pobierz dokument
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku pobierz dokument  
Wzór strony tytułowej: pobierz dokument

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia wygody w korzystaniu z serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.