Rekrutacja do Liceum 4-letniego

OFERTA dla uczniów kl.8 Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/2020 .

Dzień Otwarty

6 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 – 13.00

Planowana jest rekrutacja do klas pierwszych Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Dominika Savio w Zabrzu.

 • nauka w szkole jest bezpłatna

 • Wiodący język angielski jest kontynuacją nauki po szkole podstawowej. Aby zwiększyć efektywność nauczania języka obcego będą tworzone grupy językowe pod względem zaawansowania.

 • Drugi język obcy nauczany jest programem podstawowym (2 godz. tyg.).

Uczeń może wybrać jeden z proponowanych:  j. niemiecki, j. włoski, j. francuski, j. hiszpański, j. rosyjski

 • Uczeń wybiera przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym od kl. I 

w dniu rekrutacji do naszej szkoły. Wyboru przedmiotów dokonuje z grupy(j. polski, matematyka, historia, geografia, biologia, chemia, informatyka, fizyka oraz wos).

Grupy przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających zostaną utworzone jeżeli będzie więcej niż 15 osób zainteresowanych (dotyczy to również języków obcych).

Przyjęty system kształcenia gwarantuje uczniom znaczne wykroczenie poza podstawę programową z wybranych dziedzin nauki.


PROPONOWANE KLASY

Klasa A- humanistyczna

A1

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j.polski, historia, j.angielski

 • wiodącym pierwszym językiem obcym jest język angielski ( kontynuacja nauki)

 • Drugi język obcy do wyboru:

j. niemiecki(kontynuacja), j. włoski(kontynuacja) j. francuski(od podstaw) j. hiszpański(od podstaw), j. rosyjski(od podstaw)

 • możliwość realizowania biologii lub wos-u (po zasięgnięciu opinii uczniów oddziału) w zwiększonym wymiarze godzin

A2

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j.polski, historia, wos

 • wiodącym pierwszym językiem obcym jest język angielski ( kontynuacja nauki)

 • Drugi język obcy do wyboru j. niemiecki(kontynuacja), j. włoski(kontynuacja) j. francuski(od podstaw) j. hiszpański(od podstaw), j. rosyjski(od podstaw)

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych: filologia polska, filologie obce, dziennikarstwo, historia, prawo, politologia, psychologia, socjologia, kulturoznawstwo, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, edytorstwo, bibliotekoznawstwo, intermedia


Klasa B- matematyczno-przyrodnicza

B1

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, j. angielski

 • wiodącym pierwszym językiem obcym jest język angielski ( kontynuacja nauki)

 • Drugi język obcy do wyboru j. niemiecki(kontynuacja), j. włoski(kontynuacja) j. francuski(od podstaw) j. hiszpański(od podstaw), j. rosyjski(od podstaw)

 • możliwość realizowania matematyki lub geografii (po zasięgnięciu opinii uczniów oddziału) w zwiększonym wymiarze godzin

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: medycyna, biologia, chemia, chemia medyczna, analityka chemiczna, biochemia, biotechnologia, farmacja, weterynaria, inżynieria biomedyczna

B2

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka

 • wiodącym pierwszym językiem obcym jest język angielski ( kontynuacja nauki)

 • Drugi język obcy do wyboru j. niemiecki(kontynuacja), j. włoski(kontynuacja) j. francuski(od podstaw) j. hiszpański(od podstaw), j. rosyjski(od podstaw)

 • możliwość realizowania geografii lub j.angielskiego (po zasięgnięciu opinii uczniów oddziału) w zwiększonym wymiarze godzin

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi( fizyka, fizyka medyczna, biofizyka, biomechanika) oraz wszelkiego rodzaju studiów na uczelniach technicznych i ekonomicznych


OFERTA SPECJALNA

Klasa C- turystyczno-lingwistyczna

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, j.angielski, j. hiszpański lub j.włoski

 • możliwość realizowania edukacji europejskiej, edukacji krajoznawczo-turystycznej jako przedmiotu uzupełniającego lub w ramach programu przedmiotu rozszerzonego

Klasa TL to doskonały wybór dla osób kochających turystykę, podróże, piękno świata i natury oraz osób, które chcą spełnić swoje i innych marzenia o podróżach.

Dobra znajomość języków obcych oraz wiadomości z geografii świata i Polski jest także ważnym atutem podczas ubiegania się o pracę w wielu zawodach.

Nauka w klasie turystyczno-lingwistycznej kształtuje otwartość, komunikatywność, kreatywność, wysoki poziom kultury osobistej, zaradność i optymistyczne podejście do świata. Daje możliwość zdobycia odznak turystycznych.

Poza obowiązkowymi zajęciami oferujemy dodatkowo:

- wycieczki przedmiotowe, warsztaty przedmiotowe, warsztaty terenowe, wyjazdy zagraniczne, spotkania z ciekawymi podróżnikami, wyjazdy na wykłady na Uniwersytet Śląski, wycieczki organizowane przez Szkolne Koło Turystyczne.

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: turystyka, filologia angielska, europeistyka, lingwistyka stosowana, stosunki międzynarodowe, skandynawistyka, języki biznesowe, geografia, geologia, geodezja.

Turystyka jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się działów usług a znajomość języków obcych daje większe możliwości nawiązania kontaktów i jest świetną alternatywą umożliwiającą uzyskanie pracy. Będąc absolwentem liceum ogólnokształcącego o profilu turystyczno-lingwistycznym uczniowie uzyskują wszechstronne przygotowanie oraz szerokie perspektywy do wykonywania zawodów takich jak:

 • organizator turystyki i rekreacji

 • tłumacz języków obcych

 • przewodnik wycieczek

 • lektor języka obcego w punktach informacji turystycznej


Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji pobierz dokument
Oświadczenie: pobierz dokument
Podanie do liceum: pobierz dokument
Karta informacyjna o kandydacie: pobierz dokument
Oświadczenie o ochronie danych osobowych: pobierz dokument
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku pobierz dokument  
Wzór teczki osobowej kandydata do liceum: pobierz dokument

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia wygody w korzystaniu z serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.