Śląskie. Inwestujemy w talenty

Spis treści

Nasza tegoroczna maturzystka, Anna Bodzek, otrzymała stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty - VI edycja”. Stypendium takie, przeznaczone na cele edukacyjne, przyznawane jest za bardzo wysokie wyniki w nauce.

Gratulujemy Ani i cieszymy się, że jej ciężka praca została w takiej formie doceniona.

Naszych uczniów zachęcamy do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji

Poniżej możecie zobaczyć, jakie dziedziny nauki pogłębiała Ania w ramach projektu.


ANNA BODZEK

 

English idioms

What are idioms?

 • Idioms are words or phrases that aren’t meant to be taken literally and usually have
  a cultural meaning behind them.

 • Most of the English idioms you hear are offering advice’s but also contain some underlying principles and values.

Why should we learn English idioms?

 • When you learn English idioms and phrases you will sound more confident especially when you speak with native English speakers.

 • If you can’t understand idioms you will not be able to understand the context.

Here are the most common English idioms that will enrich your English vocabulary and make you sound like a native speaker!

 1. The best of both worlds – means you can enjoy two different opportunities at the same time

 2. Speak of the devil – this means that the person you’re just talking about actually appears at that moment

 3. See eye to eye – this means agreeing with someone

 4. Once in a blue moon – an event that happens infrequently

 5. When pigs fly – something that will never happen

 6. To cost an arm and a leg – something is very expensive

 7. A piece of cake – something is very easy

 8. Let the cat out of the bag – to accidentally reveal a secret

 9. To feel under the weather – to not feel well

 10. To kill two birds with one stone – to solve two problems at once

 11. To cut corners – to do something badly or cheaply

 12. To add insult to injury – to make a situation worse

 13. You can’t judge a book by its cover – to not judge someone or something based solely on appearance

 14. Break a leg – means „good luck” (often said to actors before they go on stage)

 15. To hit the nail on the head – to describe exactly what is causing a situation or problem

 16. A blessing in disguise – a misfortune that eventually results in something good happening
  later on

 17. Call it a day – stop working on something

 18. Let someone off the hook – to allow someone, who have been caught, not to be punished

 19. No pain no gain – you have to work hard for something you want

 20. Bite the bullet – decide to do something unpleasant that you have avoiding doing

 21. Getting a taste of your own medicine – being treated the same unpleasant way you have treated others

 22. Giving someone the cold shoulder – to ignore someone

 23. The last straw – the final source of irritation for someone to finally lose patience

 24. The elephant in the room – a matter or problem that is obvious of great importance but that is not discussed openly

 25. Stealing someones thunder – taking credit for someone else achievements

  

Some useful idioms with colours:

Źródło: https://englishlive.ef.com/blog/language-lab/15-common-english-idioms-and-phrases/


 ANNA BODZEK

Czym zajmuje się ekologia?

Ekologia Ochrona środowiska Ochrona przyrody


Ekologia – nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody.

Ochrona środowiska – nauka o zmianach zachodzących w środowisku pod wpływem działalności człowieka i o sposobach przeciwdziałania i łagodzenia skutkom działaności człowieka.

Ochrona przyrody – zachowanie, właściwe wykorzystanie i odnawianie zasobów przyrody.

 

ORGANIZM

 • np. lew

POPULACJA

 • zespół przedstawicieli jednego gatunku funkcjonujących na określonym terenie

 • np. populacja lwów z Serengetti

BIOCENOZA

 • zespół populacji organizmów różnych gatunków funkcjonujących na określonym terenie i powiązanych ze sobą współzależnościami

 • np. wszystkie organizmy żyjące na Serengetti

EKOSYSTEM

 • biocenoza oraz biotop wzajemnie wpływające na siebie

 • np. wszystkie organizmy żyjące na Serengetti oraz ich nieożywione środowisko

BIOM

 • zespół podobnych biocenoz występujących na dużych obszarach

 • np. wszystkie sawanny

BIOSFERA

 • ta część kuli ziemskiej, którą zamieszkują organizmy żywe

 

 • Biotop – nieożywione środowisko życia organizmów. Czynniki fizyczne, takie jak: nasłonecznienie, substancje mineralne, skały, woda.

 

Typy ekologii:

 • Ekologia organizmu: zależność pomiędzy organizmem, a środowiskiem

 • Ekologia populacji: zależności między osobnikami tego samego gatunku oraz czynniki wpływające na stan populacji

 • Ekologia biocenoz: zależności między różnymi gatunkami na danym terenie

 • Ekologia ekosystemów: zależności pomiędzy różnymi gatunkami, a ich środowiskiem,
  w obrębie ekosystemu

 • Ekologia biomów: związki między biocenozami i biotopami, w obrębie biomu

 • Ekologia biosfery: całość czynników wpływających na funkcjonowanie życia na Ziemi

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia wygody w korzystaniu z serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.