Rekolekcje wielkopostne 2020

W tym roku szkolnym rekolekcje wielkopostne w naszej szkole odbyły się na progu Wielkiego Postu.

Rozpoczęliśmy w Środę Popielcową Mszą św., po której uczniowie wraz z nauczycielami wysłuchali nauki rekolekcyjnej dotyczącej podstawowych prawd naszej wiary. Ksiądz Rekolekcjonista, Maciej Michalak SDB, mówił o skutkach grzechu i jego naturze, ale przede wszystkim o wielkiej miłości Bożej i korzyściach trwania w jedności z Bogiem. Uczniowie docenili zarówno przekazywane treści, jak i atrakcyjną formę przekazu, jaką była prezentacja zawierająca m.in. krótkie, ale wymowne filmy. Poza naukami ogólnymi był też czas na pracę w ramach zespołów klasowych. Uczniowie wraz z wychowawcą dzielili się wiarą i rozważali kwestie poruszone przez ks. Michalaka.

Czwartek był Dniem Pojednania. Nauka rekolekcyjna była wprowadzeniem w rzeczywistość sakramentu pojednania. Ksiądz Maciej przekonywał, że spowiedź nie jest miejscem tortur, ale Spotkania z kochającym Ojcem. Ksiądz Rekolekcjonista poprowadził też wspólny rachunek sumienia. Podczas trwającej w szkolnej auli adoracji Najświętszego Sakramentu księża spowiadali w wyznaczonych salach lekcyjnych, pomagając uczniom w nawróceniu.

Rekolekcje zakończyły się w piątek, kiedy to mogliśmy wysłuchać świadectwa życia księdza Macieja, który opowiedział o tym, jak Pan Jezus go uzdrowił. Zwieńczeniem rekolekcji była Eucharystia, podczas której modliliśmy się o dobre owoce tego świętego czasu w naszym życiu.

Uczniowie klas wczesnoszkolnych przeżywali Rekolekcje Wielkopostne w oparciu o życiorys i pisma św. Jana Pawła II. Kleryk Maciej oraz kleryk Mirek przybliżyli uczniom wartość dążenia do świętości poprzez codzienne życie z Jezusem. Uczniowie wykonali prace o atrybutach św. Jana Pawła II i odnieśli je do swojego życia i przeżyć. W zabawie, śpiewie, tańcu oraz modlitwie przygotowaliśmy się do wejścia w okres Wielkiego Postu.

Tradycyjnie w czasie rekolekcji w dodatkowej nauce uczestniczyli również nauczyciele. Ksiądz rekolekcjonista przypomniał im, że bycie nauczycielem jest misją i powołaniem, a także o tym, jak ważne w ich zawodzie jest budowanie dobrych relacji z wychowankami. Podczas całego Wielkiego Postu towarzyszy nam wyzwanie – codziennie mamy do wykonania jakieś zadanie. Mamy nadzieję, że pozwoli nam to dobrze przygotować się do świąt Paschy.