ZACHWYCIĆ SIĘ

15 lutego uczniowie klas drugich liceum, którzy rozszerzają język polski, mieli okazję zwiedzić wyjątkowe miejsce, jakim jest Gruba Bluesa w Chorzowie.

To przestrzeń, w której gromadzone są artefakty związane z bluesem, rockiem artystów wywodzących się ze Śląska, to również miejsce to miejsce spotkań wokół muzyki i kulturowych tradycji Śląska.Uczniowie mogli zaznajomić się z historią śląskiej muzyki – muzyki ludzi pracy (bo tym wszakże jest blues), zobaczyć kilka rzeźb i instalacji znanego tyskiego artysty Tomasza Wenklara.

Drugą częścią Spotkania był wykład dr. Jacka Kurka pt. „Zachwyt początkiem poznanie”, który odwołując się do interpretacji kilku obrazów twórców renesansowych zachęcił młodych do stawiania pytań, do poszukiwania prawdy i nadziei. Zajęcia niewątpliwe zapadną w pamięć słuchaczy, a w gościnnych progach Gruby Bluesa zapewne jeszcze zawitamy