... Bądźcie uważni i pewni życia wiecznego, abyście odpowiadali na łaski,
jakich Bóg udziela wam nieustannie ...
ks. Jan Bosko