... Kto odprawia dobrze miesięczne Ćwiczenia Dobrej Śmierci, może być spokojny o zbawienie swej duszy ...
ks. Jan Bosko