Bądźcie posłuszni. Przez to będziemy pewni czynienia woli Bożej i
postąpimy o jeden szczebel na drabinie świętości
ks. Jan Bosko