O Maryjo! Wyproś nam u Jezusa świętość ciała, jeżeli ta jest dla dobra
duszy i zapewnij nam zbawienie wieczne
ks. Jan Bosko