Największym bogactwem tego świata jest święta bojaźń Boża
Ks. Jan Bosko