Życzę studentom, aby mogli osiągnąć wiedzę świecką nie zapominając
wiedzy Świętych
ks. Jan Bosko