Postarajcie się przezwyciężyć te iluzje, które mają młodzi ludzie, to znaczy myśleć, że macie jeszcze wiele lat życia. To jest bardzo niepewne, moi drodzy synaczkowie, podczas gdy jest pewne to, że musicie umrzeć i jeśli umrzecie źle, będziecie zgubieni na zawsze. Bądźcie więc bardziej zatroskani, by przygotować się na śmierć przez życie w Bożej Łasce, niż o jakąkolwiek inną rzecz
Ks. Jan Bosko