... Pan Bóg chce, abyśmy wszyscy byli świętymi : *Wolą Bożą uświęcenie
wasze.* On nam daje wszystkie środki do zbawienia i mówi: a teraz myślcie
jak posłużyć się tymi środkami ...
ks. Jan Bosko