... Życiodajnym jest to co bardziej sprzyja świętości. Jestem zdania, że
jedną z przyczyn zmniejszania świętości w naszych czasach jest brak
żywotności z naszej strony, takiej jak kiedyś ...
ks. Jan Bosko