Nie osiąga się nigdy wiedzy przewracając w tym samym czasie kartki
wielu książek. Św. Tomasz z Akwinu zapytany, w jaki sposób stał się tak
wykształconym odpowiedział: czytając jedną książkę
ks. Jan Bosko