... Przystępując często do Komunii Św. starajcie się być drodzy Bogu i ludziom, a Matka Najświętsza uprosi wam tę łaskę, byście otrzymali Sakramenty Św. przy końcu waszego życia ...
ks. Jan Bosko
  • s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg